Aanvraag financiële hulp

Bij het maken van een afweging met betrekking tot de aanvraag is het van belang dat er voldoende informatie over onderstaande punten in de aanvraag is verwerkt. De aanvraag geschiedt digitaal waarbij de volgende gegevens worden opgenomen:

Gegevens aanvrager

 • Naam, functie, bereikbaarheid, telefoonnummer en e-mailadres van de aanvrager.
 • Aard begeleiding en datum waarop de begeleiding is gestart

Gegevens cliënt (bij voorkeur geen naam en adres noemen, wel initialen)

 • Burgerlijke staat en leeftijd
 • Gezinssamenstelling en de leeftijden en inkomsten van eventuele gezinsleden;
 • Is er sprake van een bijzondere woonsituatie, zo ja, omschrijving hiervan;
 • Aanleiding tot het indienen van een aanvraag
 • Financiële situatie van het gezin (hoogte inkomen, maandelijkse uitgaven en hoogte van eventuele schulden)
 • Is er sprake van een uitkering? Zo ja, dit vermelden welk soort en hoe hoog;
 • Is er sprake van een schuldsaneringsregeling of is er in het verleden hiervan gebruik gemaakt?
 • Is er sprake van een dreigende huisuitzetting?
 • Is er sprake van een dreigende afsluiting van nutsvoorzieningen?
 • Indien er meerdere hulpverleners de cliënt begeleiden, deze ook noemen;
 • Concrete omschrijving waarvoor de bijdrage bedoeld is en het bedrag dat gevraagd wordt;
 • Waarom is een bijdrage van het fonds gerechtvaardigd?
 • Is er al eerder voor deze cliënt een aanvraag gedaan? Zo ja wanneer?

U kunt u aanvraag per e-mail richten aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van: aanvraag financiële hulp.