Doneren

Wij zijn blij met iedereen die de Stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken een warm hart toedraagt.
Als u vanuit dat warme hart besluit tot een donatie kan dat via onze bankrekening:

NL07RABO0371617405 
t.n.v. St. Hulpverlening WF Kerk o.v.v. de omschrijving "gift".

De stichting is ANBI gecertificeerd.

U kunt de informatie m.b.t giften en schenkingen hier downloaden.

Alvast heel hartelijk dank.


Ik wens een donatie te doen, neem aub contact met mij op

uw naam
uw telefoonnummer
Ik ga akkoord dat mijn gegevens door uw stichting gebruikt worden om contact met mij op te nemen.


Voordelen van ANBI status voor u

U wilt een gift of schenking verstrekken


Goed besteed
Alle schenkingen van welke omvang dan ook, zijn van harte welkom. Uw geld komt terecht voor begeleiding en ondersteuning van mensen die zich in (crisis)situaties bevinden. Hulp wordt aan alle groepen van de bevolking verleend.

ANBI
De stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’(ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan het stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken zijn vrijgesteld van schenkings- en successierechten. Uw gehele gift komt daarom ten goede aan de crisis-opvang.

Belastingvoordeel
Als u een gift doet, mag u die misschien aftrekken. Voor het aftrekken van gewone en periodieke giften gelden verschillende voorwaarden. Een belangrijke voorwaarde voor het aftrekken van een gewone gift is dat u deze gift moet doen aan een algemeen nut beogende instelling.

Voorwaarden voor het aftrekken van gewone giften
Voor het aftrekken van gewone giften gelden de volgende voorwaarden:

  • U doet de giften aan een instelling die bij ons is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).
  • De instelling levert geen tegenprestatie voor de giften.
  • U kunt met schriftelijke stukken aantonen dat u de giften hebt gedaan, bijvoorbeeld met bankafschriften of kwitanties.
  • Het totale bedrag van uw giften is meer dan het drempelbedrag.
  • U mag voor deze giften in totaal niet meer aftrekken dan het maximum. 

Voorwaarden voor het aftrekken van periodieke giften
Uw gift is een periodieke gift, als:

  • U de gift hebt laten vastleggen bij een notaris
  • U regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de instelling of vereniging die in de notariële akte wordt genoemd
  • Deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt. Het mag ook langer dan 5 jaar, maar de gift moet uiterlijk bij uw overlijden stoppen.
  • De instelling of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift
  • Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag.

Meer informatie kunt u op de site van de belastingdienst raadplegen.