ANBI Status

Naam van de stichting in de Kamer van Koophandel  Stichting Hulpverlening vanuit Westfriese Kerken (HWK)
   
Nummer Kamer van Koophandel 41235415
   
RSIN/Fiscaal nummer 008780377
   
Bankrekening NL07RABO0371617405
BIC nummer RABONL2U
   
Contactgegevens zie contactpagina
Samenstelling van het bestuur  zie bestuurspagina
Onze doelstelling zie doelstellingen
   

Beloningsbeleid

Alleen de (momenteel drie) professionele medewerkers ontvangen een salaris voor hun werkzaamheden. De bestuursleden werken pro deo en ontvangen geen vergoedingen voor het vervullen van de functie. 

Onze Activiteiten

 • Het bestuur vergadert maandelijks.
 • Periodiek uitbrengen van een nieuwsbrief om de deelnemers op de hoogte te houden.
 • Jaarlijks een deelnemersvergadering.
 • Bijwonen van workshops door bestuursleden en medewerkers.
 • Plaatsen van advertenties om HWK onder de aandacht van een groter publiek te brengen.
 • Presentaties van ons werk bij kerkgenootschappen en andere organisaties.
 • Uiteraard zijn de activiteiten op het gebied van de hulpverlening het meest belangrijk. Hieronder het aantal hulpverleningen gegroepeerd op type hulpverlening en welk percentage het uitmaakt van onze hulpverlening (gebaseerd op jaarverslag 2012).
  Alcohol/drugs/gokverslaving  0%
  Bedreiging/burenruzie  0%
  Eenzaamheid/telefonisch consult  7%
  Financiële problemen  32%
  Relatie-/gezinsproblemen/echtscheiding  19%
  Huisvesting  17%
  Jongerenproblemen/verstoorde relatie  1%
  Psychiatrische problemen  1%
  Advies  11%
  Rouwverwerking  2%
  Vluchtelingenzorg 1%
  Religie  4%
  Lichamelijke ziekten  1%
  Zingeving  4%